BODOVNA LISTA PRVENSTVA za upis djece u dječje vrtiće i jaslice Dječjeg vrtića „Radost", Dječjeg vrtića „Sunce" i Dječjeg vrtića Latica za pedagošku godinu 2023./2024. - LINK

 

e-Upisi u vrtić za pedagošku godinu 2023./2024.

U dječjim vrtićima čiji je osnivač Grad Zadar – Dječji vrtić Radost, Dječji vrtić Sunce i Dječji vrtić Latica – provest će se elektronički upisi preko web aplikacije koja se nalazi u sustavu e-Građani (državni portal, poveznica https://gov.hr ).

U sustavu e-Građani dostupna je aplikacija Upisi u dječje vrtiće, poveznica https://e-upisi.hr preko koje će u upisnom roku od 11. svibnja do 19. svibnja 2023., do 12 sati, roditelji/skrbnici moći prijaviti dijete na upis u vrtiće Grada Zadra.

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu sukladno članku 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19).

Preduvjeti korištenja web aplikacije Upisi u dječje vrtiće su:

• pristup internetu,

• posjedovanje vjerodajnice za prijavu u sustav e-Građani.

Prijava u sustav e-Građani za upis u vrtić moguća je korištenjem bilo koje od 27 različitih vjerodajnica (https://gov.hr/hr/lista-prihvacenih-vjerodajnica/1792).

Za ispunjavanje zahtjeva za upis dovoljna je vjerodajnica niske razine sigurnosti.

 

Objava upisa

Pravilnik o upisu djece

Odluka o načinu ostvarivanja prednosti

 

  

 

Dokumenti

EU fondovi / Projekti

Erasmus +

Ustroj-nadležnost

Edukacije

Statut

Plan nabave, financijsko izvješće

Transparentnost

Pravo na pristup informacijama

Upravno vijeće-zaključci

Ostali dokumenti, pravilnici, registri, strategija

Natječaji za zapošljavanje Obavijesti o izboru kandidata

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Arhiva