1. Edukacijsko-rehabilitacijski program u posebnoj skupini

Svakodnevni boravak djeteta u posebnoj skupini u DV Latica uz individualne rehabilitacijske, terapeutske i savjetodavne postupke. Skupine broje od 2 do 7 djece, ovisno o kronološkoj dobi te vrsti i stupnju teškoće

Jesu li sva djeca u istoj posebnoj skupini u DV Latica?
Nisu, posebnu skupinu u kojoj boravi dijete određuju njegove potrebe, dob te vrsta i stupanj teškoće. Posebne skupine u DV Latica:

  • posebna skupina za djecu s poremećajima iz autističnog spektra (2-4 djece)
  • posebna skupina za djecu s višestrukim teškoćama (3-7 djece)
  • posebna skupina za djecu sa sniženim intelektualnim sposobnostima (3-7 djece)
  • posebna skupina za djecu s govorno-jezičnim poremećajima (3-7 djece)

Tko i na koji način predlaže u kojoj će posebnoj skupini boraviti dijete?
Stručni tim DV Latica (u sastavu : edukator-rehabilitator, psiholog, logoped, odgojotelj, fizioterapeut, zdravstvena voditeljica) svake pedagoške godine predlaže različite programe koji su određeni potrebama djece, korisnicima ustanove. Ovisno o broju djece s određenom vrstom i stupnjem teškoće te njihovoj kronološkoj dobi kreiraju se različite posebne skupine u kojima borave djeca koja imaju zajedničke i/ili najsličnije potrebe (kriterij homogenosti).

Dokumenti

EU fondovi / Projekti

Erasmus +

Ustroj-nadležnost

Edukacije

Statut

Plan nabave, financijsko izvješće

Transparentnost

Pravo na pristup informacijama

Upravno vijeće-zaključci

Ostali dokumenti, pravilnici, registri, strategija

Natječaji za zapošljavanje Obavijesti o izboru kandidata

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Arhiva