Kada i kako se dijete s teškoćama u razvoju može uključiti u DV Latica

Kada se roditelj treba javiti u DV Latica?

Odmah kada primijeti da dijete odstupa od svojih vršnjaka na bilo kojem području razvoja (komunikacija, motorika, spoznaja, govor, ponašanje...) ili kada ga uputi liječnik pedijatar, liječnik specijalist, terapeut... Roditelji će tada dobiti uputu o pokretanju postupka vještačenja kojim se utvrđuje psihofizičko stanje djeteta, odnosno postojanje određene vrste i stupnja teškoće u razvoju te potreba za rehabilitacijom.

 

Tko pokreće vještačenje, tko ga provodi i utvrđuje vrstu i stupanj teškoće?

Postupak vještačenja pokreće Centar za socijalnu skrb (prema prebivalištu djeteta), aprovodi ga Jedinstveno tijelo vještačenja s ciljem ostvarivanja različitih prava djeteta s teškoćama u razvoju (u ovom slučaju u svrhu utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta pri ostvarivanju prava u sustavu obrazovanja). Provode ga ovlašteni vještaci u Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN, br. 85/14, 95/15).

Nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijelo vještačenja služi i u svrhu ostvarivanja drugih prava djeteta kao i prava roditelja (produženi roditeljski dopust, rad s polovicom radnog vremena). Ukoliko je dijete već prošlo postupak vještačenja i ima Nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje isti vrijedi i za upis u DV Latica (ne treba ponavljati vještačenje).

 

Može li dijete odmah nakon javljanja postati korisnik DV Latica?

Ne, dijete prvo treba proći postupak vještačenja kojim se utvrđuje vrsta i stupanj teškoće te potreba za stručnom podrškom (rehabilitacijom). Nakon vještačenja dobit će Nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, dokument s kojim postaje kandidat za uključenje u DV Latica od 1. rujna.

 

Zašto od 1. rujna tekuće godine?

Dječji vrtić Latica je pedagoška ustanova koja djeluje u sustavu odgoja i obrazovanja za koje je nadležno Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Rehabilitacija djece s teškoćama u razvoju sastavni je dio odgojno-obrazovnog procesa koji u svim vrtićima (i školama) započinje pedagoškom godinom. Plan i program za svaku pedagošku godinu donosi se do kraja kolovoza. Pedagoška ustanova-vrtić-planira programe za cijelu pedagošku godinu s početkom od 1. rujna tekuće godine. Ako se iza 1. rujna kod djeteta utvrdi potreba za rehabilitacijom ono će postati kandidat za upis u Dječji vrtić Latica slijedeće godine 1. rujna.

Za razliku od ustanova u zdravstvu u koje se dijete može tijekom cijele kalendarske godine uputiti uputnicom liječnika pedijatra na terapiju ili rehabilitaciju ambulantnog tipa u bolnicu (logoterapija, fizikalna terapija) i/ili uz tjedni-višetjedni smještaj u Specijalnu bolnicu za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama-Odjel majka-dijete / Goljak ili ostale Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju, Dječji vrtići za upisanu djecu od 1. rujna provode svakodnevne aktivnosti odgoja, obrazovanja i rehabilitacije. Nakon 1. rujna (do slijedeće godine u rujnu) djeca se ne mogu uključiti u edukacijsko-rehabilitacijske programe u DV Latica zato što je ustanova već popunila kapacitete za cijelu pedagošku godinu.

 

Upis i uključenje u edukacijsko-rehabilitacijski program DV Latica

Djeca koja su pokrenula i/ili završila vještačenje te im je zaključno do srpnja tekuće godine izdan Nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, kandidati su za upis u DV Latica od 1. rujna (kada započinje nova pedagoška godina). Upis ovisi o kapacitetima ustanove.

Nakon prikupljene dokumentacije, susreta s djetetom (uz opservaciju u dogovorenom terminu) i zahtjeva roditelja za edukacijko-rehabilitacijskim programom u DV Latica utvrđuju se potrebe svakog djeteta. Ukoliko prostorna, programska i kadrovska struktura ustanove može osigurati uvjete za uključenje djeteta u edukacijsko-rehabilitacijski programu novojpedagoškoj godini (1.rujna tekuće godine) roditelji će na vrijeme biti obaviješteni kada i koji se program predlaže za dijete. Broj djece koja se mogu upisati u vrtić ovisi o potrebama djeteta i programu koji vrtić može ponuditi.

Dokumenti

EU fondovi / Projekti

Erasmus +

Ustroj-nadležnost

Edukacije

Statut

Plan nabave, financijsko izvješće

Transparentnost

Pravo na pristup informacijama

Upravno vijeće-zaključci

Ostali dokumenti, pravilnici, registri, strategija

Natječaji za zapošljavanje Obavijesti o izboru kandidata

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Arhiva