2. kolovoza 2021.

OBAVIJEST RODITELJIMA

POPUNJENA SU MJESTA U PRODUŽENOM  UPISNOM  ROKU ZA REDOVAN 10 SATNI VRTIĆKI PROGRAM

U produženom upisnom roku za upis djece u redovan vrtićki 10 satni program zaprimljeno je više prijava od mjesta koje Dječji vrtić Latica može osigurati! 

Hvala svima koji su se javili. 

Zaključni rezultati upisa objavit će se nakon sto pozvani roditelji s prebivalištem u Zadru, redoslijedom zaprimljenih prijava, za čiju djecu Dječji vrtić Latica može osigurati primjereni redovan vrtićki 10 satni program potvrde upis, a najdalje do 12. kolovoza 2021

-------

19. lipnja 2021.

Dječji vrtić Latica u novom, moderno opremljenom prostoru u mogućnosti je upisati još 15 djece u redovan 10 satni vrtićki program (djeca iznad 3 godine) u 2021./2022. pedagoškoj godini! Mocire – Ulica Asje Petričić 5 D, Zadar.

Upis u redovan vrtićki 10 satni program otvoren je do popunjavanja mjesta u redovnoj odgojno obrazovnoj vrtićkoj skupini.

Prijave uz obveznu dokumentaciju, molimo dostaviti elektroničkom poštom This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  / dodatne informacije na tel. 023 630 601

Obvezna dokumentacija za djecu urednog razvoja: 

1. Prijava i privola – preuzmite ovdje (poslati popunjenu i potpisanu),
2. Preslika rodnog lista ili domovnice djeteta, 
3. Preslika potvrde o prebivalištu djeteta, 
4. Preslike osobnih iskaznica oba roditelja,
5. Potvrda o obavljenom sistematskom pregledu djeteta.

 

29. kolovoza 2020.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja: 
Modeli i preporuke za rad u uvjetima povezanim s COVID 19, 
Pedagoška/školska godina 2020./2021.- link

 

 

24. kolovoza 2020.
Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Ministarstva znanosti i obrazovanja:
Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID – 19, vezano za rad predškolskih ustanova,…
UPUTE - link 

 

 

 

 

Dokumenti

EU fondovi / Projekti

Ustroj-nadležnost

Edukacije

Statut

Plan nabave, financijsko izvješće

Pravo na pristup informacijama

Upravno vijeće-zaključci

Ostali dokumenti, pravilnici, registri, strategija

Natječaji za zapošljavanje Obavijesti o izboru kandidata

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Arhiva